تاریخ : 1400,دوشنبه 15 شهريور22:43
کد خبر : 406946 - سرویس خبری : طنز و کاریکاتور

نتیجه ۲۰ سال اشغالگری آمریکا در افغانستان

هزار افغان کشته شدند. یک میلیون افغان زخمی شدند. ۵ میلیون نفر در داخل کشور آواره شدند. ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر پناهجو شدند. ۲۰ میلیون نفر نیاز به کمک فوری دارند. دولت سقوط کرد.