تاریخ : 1400,پنجشنبه 18 شهريور17:35
کد خبر : 407283 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

سال تحصیلی جدید علوم پزشکی شهید بهشتی به شیوه ترکیبی آغاز می‌شود

شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مصوب کرد: دانشکده ها در نیمسال تحصیلی جدید برای حضور دانشجویان و اجرای کلاسها براساس نظام ترکیبی (حضوری - مجازی) برنامه ریزی کنند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور دکتر محمد مهدی صدوقی معاون آموزشی، دکتر محمدعلی امام هادی معاون دانشجویی و فرهنگی ، دکتر شاهین شادنیا معاون اجرایی معاونت آموزشی و روسا و معاونان آموزشی دانشکده های این دانشگاه برگزار شد.

در این نشست درخصوص برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی جدید و مشارکت فعال اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان حوزه آموزش در امر واکسیناسیون شهروندان تهرانی بحث و بررسی صورت گرفت.

دکتر محمدمهدی صدوقی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره نحوه برنامه ریزی دانشکده ها برای آغاز نیمسال اول سال تحصیلی جدید گفت: برنامه ریزی برای حضور دانشجویان و اجرای کلاسها باید براساس نظام Blended یا ترکیب حضوری - مجازی انجام شود.

وی گفت: کلاس های مقاطع تحصیلی دکتری تخصصی (Ph.D) و کارشناسی ارشد برای دانشجویان ساکن تهران که نیازی به خوابگاه ندارند به صورت حضوری برگزار شود و دانشجویان ساکن سایر استان ها به صورت مجازی در کلاسها شرکت کنند. کلاسهای عملی و آزمایشگاهی نیز باید در گروه های کوچک و به صورت حضوری برگزار شود.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: کلاس های تئوری تمامی مقاطع تحصیلی نیز باید به صورت مجازی و در بستر سامانه نوید دانشگاه برنامه ریزی و اجرا شود.

صدوقی همچنین از طراحی سایت واکسیناسیون در دانشکده بهداشت با همکاری دانشگاه شهیدبهشتی و مشارکت فعال اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان ستاد معاونت آموزشی دانشگاه و دانشکده های تابعه با نظارت معاونت امور بهداشتی در حوزه واکسیناسیون شهروندان تهرانی خبر داد.

دکتر محمدعلی امام هادی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ارائه گزارشی از وضعیت خوابگاه های دانشجویی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به لزوم رعایت فاصله گذاری در دوران کرونا ۳۰ درصد ظرفیت ۳۸۰۰ نفری خوابگاه های دانشگاه مورد استفاده است.

وی پیشنهاد داد: در این شرایط برنامه ریزی ها برای حضور دانشجویان به صورتی انجام شود که تا قبل از انجام واکسیناسیون کامل دانشجویان، اعضای هیئت علمی و خانواده های آنان ظرفیت حضور در خوابگاه افزایش نیابد و پیشنهاداتی را نیز در مورد تغذیه دانشجویان مطرح کرد.

در ادامه نشست پس از بررسی مصوبه اخیر هیئت رئیسه دانشگاه درخصوص مشارکت فعال اعضای هیئت علمی، دانشجویان و همکاران ستادی و دانشکده ها در امر واکسیناسیون مقرر شد تمامی دانشکده های تابعه به صورت فوری به بررسی امکان سنجی ایجاد پایگاه های واکسیناسیون با هماهنگی معاونت امور بهداشتی در دانشکده خود بپردازند.

در حال حاضر دانشکده علوم توانبخشی و مجتمع آموزش عالی سلامت ورامین به عنوان پایگاه های واکسیناسیون فعال هستند و هماهنگی های لازم برای ایجاد پایگاه در دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه نیز انجام شده است.


کد خبرنگار : 91