تاریخ : 1400,یکشنبه 28 شهريور00:37
کد خبر : 408160 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه جزای دکتر میرمحمد صادقی

جزوه جزای دکتر میرمحمد صادقی

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»در ادامه دانلود جزوه  جزای دکتر میرمحمد صادقی آمده است.

این فایل را از اینجــا دانــلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.


کد خبرنگار : 45