تاریخ : 1400,یکشنبه 28 شهريور14:42
کد خبر : 408194 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

رضایت والدین شرط تزریق واکسن به دانش آموزان

وزارت آموزش و پرورش: واکسن در کشور به شکل توصیه‌ای و داوطلبانه است، اما خانواده‌ها باید در این زمینه با ما مشارکت کنند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» وزارت آموزش و پرورش: واکسن در کشور به شکل توصیه‌ای و داوطلبانه است، اما خانواده‌ها باید در این زمینه با ما مشارکت کنند.