تاریخ : 1400,دوشنبه 29 شهريور15:06
کد خبر : 408349 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

دانشگاه‌ها امکانات خود را برای حضور بیشتر دانشجویان آماده کنند

سرپرست سازمان امور دانشجویان بازگشایی تدریجی دانشگاه‌ها را محور تصمیم گیری های این سازمان دانست و گفت: دانشگاه‌ها امکانات خود را برای حضور بیشتر دانشجویان با اعلام ستادملی کرونا آماده کنند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، غلامرضا غفاری گفت: حوزه دانشجویی بیشترین ارتباط را با دانشجویان دارد و این ارتباط یک ارتباط شبانه روزی در بستر دانشگاه و خوابگاه است و محدود به ساعات اداری نیست.

وی فعالیت در حوزه دانشجویی و فرهنگی را متفاوت از سایر حوزه‌ها دانست و گفت: در حوزه دانشجویی و فرهنگی، دانشجویان مطالبه و انتظارات خود را پیگیری می‌کنند.

سرپرست سازمان امور دانشجویان با اشاره به پیامدهای کرونا در ابعاد مختلف اجتماعی زندگی گفت: عرصه آموزش نیز در ابعاد مختلف کرونا تأثیر پذیرفت و اقدامات مختلفی در سازمان برای کنترل این پیامدها صورت گرفت و در حال اقدام است.

وی بازگشایی تدریجی دانشگاه‌ها را محور تصمیم گیری های سازمان امور دانشجویان دانست و گفت: دانشگاه‌ها امکانات خود را برای حضور بیشتر دانشجویان با اعلام ستاد ملی کرونا آماده کنند.

غفاری با اشاره به تعطیلی آموزش حضوری دانشگاه‌ها و تعطیلی خوابگاه‌ها و سایر بخش‌های رفاهی و خدماتی گفت: آغاز مجدد همه این فعالیت‌ها اعتبارات خاصی لازم دارد بنابراین تخصیص کامل اعتبارات سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه ضروری است.

وی از وزیر علوم درخواست کرد تا در تنظیم بودجه سال آتی، توجه ویژه ای به سازمان امور دانشجویان صورت گیرد.

غفاری از خدمات دکتر صدیقی، ریاست سابق سازمان امور دانشجویان قدردانی کرد و هماهنگی حوزه دانشجویی و فرهنگی را در دوره وی، بسیار خوب توصیف کرد.

در ادامه این نشست، وزیر علوم دیدگاه‌های خود را بیان می‌کند و معاونان دانشجویی در یک ارتباط تصویری، نظرات خود را برای بازگشایی تدریجی دانشگاه‌ها مطرح می‌کنند.


کد خبرنگار : 91