تاریخ : 1400,پنجشنبه 01 مهر02:20
کد خبر : 408702 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه آموزشی MICROSOFT PROJECT 2007

جزوه آموزشی MICROSOFT PROJECT 2007

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه دانلود جزوه آموزشی MICROSOFT PROJECT 2007 آمده است.

این فایل را از اینجــا دانــلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.


کد خبرنگار : 45