تاریخ : 1400,پنجشنبه 01 مهر02:34
کد خبر : 408704 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه تعادل یونی

جزوه تعادل یونی

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه دانلود جزوه تعادل یونی آمده است.

این فایل را از اینجــا دانــلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.


کد خبرنگار : 45