تاریخ : 1400,پنجشنبه 01 مهر03:44
کد خبر : 408706 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه بانداژ و آتل بندی

جزوه بانداژ و آتل بندی

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه دانلود جزوه  آمده است.

این فایل را از اینجــا دانــلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.