تاریخ : 1400,جمعه 02 مهر18:32
کد خبر : 408801 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

دبیرکل اتحادیه مجمع اسلامی دانشجویان مشخص شد

باتوجه به برگزاری اولین جلسه یازدهمین دوره شورای مرکزی اتحادیه مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی؛ امیرحسین مظلومی به عنوان دبیرکل و دبیر طرح و برنامه‌ریزی و مطالعات استراتژیک این اتحادیه دانشجویی انتخاب شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ باتوجه به برگزاری اولین جلسه یازدهمین دوره شورای مرکزی اتحادیه مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی؛ امیرحسین مظلومی به عنوان دبیرکل و دبیر طرح و برنامه‌ریزی و مطالعات استراتژیک این اتحادیه دانشجویی انتخاب شد.

برهمین اساس محمد مهدی نوینی فرد به‌عنوان قائم مقام و دبیر تشکیلات، رضا طاهرزاده به عنوان دبیر سیاسی، علیرضا محسنی به عنوان دبیر مالی و سرپرست امور جهادی، امیرحسین نعمتی  به عنوان دبیر فرهنگی و هنری، محدثه سادات حسنی  به عنوان دبیر حقوقی و سرپرست بخش خواهران و زهرا قصرالدشتی  به عنوان روابط عمومی فعالیت خواهند کرد.

زهرا جاویدی و شیرین رضایی هم با تصمیم شورای مرکزی به عنوان بازرسین اتحادیه انتخاب شدند.


کد خبرنگار : 38