تاریخ : 1400,شنبه 03 مهر23:56
کد خبر : 408924 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه اصول و مبانی آموزش و پرورش

جزوه اصول و مبانی آموزش و پرورش

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه دانلود جزوه  اصول و مبانی آموزش و پرورش آمده است.

این فایل را از اینجــا دانــلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.


کد خبرنگار : 45