تاریخ : 1400,یکشنبه 04 مهر00:07
کد خبر : 408925 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه کتاب حقوقی آیین دادرسی

جزوه کتاب حقوقی آیین دادرسی

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»در ادامه دانلود جزوه  کتاب حقوقی آیین دادرسی آمده است.

این فایل را از اینجــا دانــلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.