تاریخ : 1400,یکشنبه 04 مهر02:19
کد خبر : 408926 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه راهنمای HELP در اصول مراقبت‌های اولیه از زخم

جزوه راهنمای HELP در اصول مراقبت‌های اولیه از زخم

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه دانلود راهنمای HELP در اصول مراقبت‌های اولیه از زخم جزوه آمده است.

این فایل را از اینجــا دانــلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.


کد خبرنگار : 45