تاریخ : 1400,یکشنبه 04 مهر02:30
کد خبر : 408929 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه دست نوشته ترمودینامیک مواد

جزوه دست نوشته ترمودینامیک مواد

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه دانلود جزوه دست نوشته ترمودینامیک مواد آمده است.

این فایل را از اینجــا دانــلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.


کد خبرنگار : 45