تاریخ : 1400,یکشنبه 04 مهر02:34
کد خبر : 408930 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه شناخت اهل بیت

جزوه شناخت اهل بیت

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه دانلود جزوه شناخت اهل بیت آمده است.

این فایل را از اینجــا دانــلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.


کد خبرنگار : 45