تاریخ : 1400,یکشنبه 04 مهر20:05
کد خبر : 409035 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

تهران غرق در گرد و غبار شدید + عکس

دنبال وزش باد، گرد و غبار مناطق تهران را در برگرفت و ورزش باد تا چند ساعت ادامه خواهد داشت و پس از آن از تهران خارج خواهد شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»

تهران غرق در گرد و غبار شدید + عکس

تهران غرق در گرد و غبار شدید + عکس

تهران غرق در گرد و غبار شدید + عکس

تهران غرق در گرد و غبار شدید + عکس

تهران غرق در گرد و غبار شدید + عکس