تاریخ : 1400,سه شنبه 06 مهر12:47
کد خبر : 409136 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

اجباری شدن واکسیناسیون علیه کرونا؛ آری یا خیر؟

فردی که معتقد است واکسن برایش مفید نیست، نباید اجازه داشته باشد که به سلامت آحاد جامعه لطمه بزند. بستری و مرگ ناشی از کرونا، در کشورهایی که واکسیناسیون را به خوبی پیش بردند، به شدت کاهش یافته است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایسنا، دبیر کمیته ملی اخلاق بالینی کشور: اینکه افراد یا حتی دولت‌ها در مواجهه با موضوع تزریق واکسن، جانب احتیاط را رعایت کنند و حتی در آغاز مقداری بدبینانه نگاه کنند، امر غریبی نیست.

اثربخشی واکسیناسیون علیه کرونا پذیرفته شده است. هیچکس نمی‌تواند فردی را مجبور به تزریق واکسن کند، اما می‌تواند یکسری محدودیت‌ها را برای فردی که واکسن نزده، از باب صیانت از سلامت جامعه، در نظر بگیرد.

فردی که معتقد است واکسن برایش مفید نیست، نباید اجازه داشته باشد که به سلامت آحاد جامعه لطمه بزند. بستری و مرگ ناشی از کرونا، در کشورهایی که واکسیناسیون را به خوبی پیش بردند، به شدت کاهش یافته است.