تاریخ : 1400,سه شنبه 06 مهر12:51
کد خبر : 409138 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

سخنرانی نخست وزیر رژیم اسرائیل در مورد ایران پر از دروغ بود

این رژیم در حالی که صدها کلاهک هسته ای دارد نمی تواند در مورد برنامه صلح آمیز ایران بحث کند. سکوت او در قبال فلسطین نشانگر عزم آنها برای سلب حقوق فلسطینی ها است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل: ایران هراسی در  سازمان ملل به اوج خود رسید. سخنرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مورد ایران  پر از دروغ بود.

این رژیم در حالی که صدها کلاهک هسته ای دارد نمی تواند در مورد برنامه صلح آمیز ایران بحث کند. سکوت او در قبال فلسطین نشانگر عزم  آنها برای سلب حقوق فلسطینی ها است.