تاریخ : 1400,سه شنبه 06 مهر12:54
کد خبر : 409141 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

هنوز چند قدم دیگر تا رفع تحریم ها فاصله مانده است

آنها ممکن است به تمام جزئیات علاقه ای نداشته باشند، مطمئناً ما به تمام جزئیات علاقه داریم. اما من در موقعیتی نیستم که بتوانم ارزیابی کنم که این مقطع زمانی چگونه به نظر می رسد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید(درباره سخنان وزیر امور خارجه ایران و تاکید تهران بر رفع تحریم ها): جایی که اکنون قرار داریم هنوز چند قدم دیگر فاصله مانده است. ما البته مشتاق هستیم که به عقب برگردیم و در دور بعدی مذاکرات، بحث های دیپلماتیک داشته باشیم.

آنها ممکن است به تمام جزئیات علاقه ای نداشته باشند، مطمئناً ما به تمام جزئیات علاقه داریم. اما من در موقعیتی نیستم که بتوانم ارزیابی کنم که این مقطع زمانی چگونه به نظر می رسد.