تاریخ : 1400,سه شنبه 06 مهر14:47
کد خبر : 409145 - سرویس خبری : صنفی آموزشی

بازگشت یک سهمیه خاص؛

ارائه تسهیلات انتقال به فرزندان هیات علمی دوباره به جریان افتاد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تیرماه امسال پس از بررسی موضوع را تبعیض ناروا در حق مشمولان و مغایر با بند ۹ اصل سوم و اصل ۱۹ قانون اساسی دانست و جواز انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی را خارج از حدود اختیار وضع کننده تشخیص و دستورالعمل مذکور را ابطال کرد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش در نامه‌ای به دانشگاه‌ها اعلام کرده که فرزندان اعضای هیات علمی می‌توانند از سهمیه انتقال فرزندان هیات علمی استفاده کنند.

سازمان سنجش

موضوع انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها در سال های اخیر به یکی از موضوعات پرحاشیه آموزش عالی تبدیل شده است. پس از این حواشی، در گام نخست سال گذشته موضوع تغییر رشته این افراد متوقف شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تیرماه امسال پس از بررسی موضوع را تبعیض ناروا در حق مشمولان و مغایر با بند ۹ اصل سوم و اصل ۱۹ قانون اساسی دانست و جواز انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی را خارج از حدود اختیار وضع کننده تشخیص و دستورالعمل مذکور را ابطال کرد.

با این وجود دستورالعمل جدید انتقال فرزندان اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها شهریورماه امسال به امضای وزرای علوم و بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد رسیده و با نامه اخیر رئیس سازمان سنجش به اجرا درآمد.


کد خبرنگار : 93