تاریخ : 1400,سه شنبه 06 مهر17:12
کد خبر : 409180 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

برگزاری دوره سفیران انقلاب اسلامی بسیج دانشجویی استان هرمزگان

مدرسین دوره سفیران انقلاب اسلامی از مدرسین کشوری مجرب و توانمند ،که حضور فیزیکی در کشور مورد تدریس داشتند و یا در کنار مرزهای کشور مورد تدریس حضور داشتند (فلسطین) همه مدرسین ایرانی بودند جز مدرس افغانستان که ار برادران افغانستانی مقیم ایران هستند و تحصیل کرده ایران هستند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ هسته بین الملل ناحیه بسیج دانشجویی استان هرمزگان با اهداف ذیل دوره مقدماتی آشنایی با هفت کشور منطقه (سفیران انقلاب اسلامی) را بصورت مجازی برگزارکرد.

هسته بین الملل ناحیه بسیج دانشجویی استان هرمزگان با اهداف ذیل دوره مقدماتی اشنایی با هفت کشور منطقه (سفیران انقلاب اسلامی ) را بصورت مجازی برگزار کرد. الف): اجرای فرمان مقام معظم رهبری حضرت ایت الله خامنه ای دانشجویان نسبت به مسائل بین الملل ورد کنند و کنشگری کنند. ب): شناسایی دانشجویان و طلاب علاقمند به فعالیت های بین الملل. ج): تبین اهمیت و نقش جنبش دانشجویی در فعالیت‌های بین الملل. د): تبین اهمیت ایران در منطقه. دوره سفیران انقلاب اسلامی به صورت کشوری برگزار گردید و از تمامی دانشگاه های کشور در این دوره شرکت داشتند . مدرسین دوره سفیران انقلاب اسلامی از مدرسین کشوری مجرب و توانمند ،که حضور فیزیکی در کشور مورد تدریس داشتند و یا در کنار مرزهای کشور مورد تدریس حضور داشتند (فلسطین) همه مدرسین ایرانی بودند جز مدرس افغانستان که ار برادران افغانستانی مقیم ایران هستند و تحصیل کرده ایران هستد . دوره اشنایی مقدماتی با هفت کشور منطقه (سفیران انقلاب اسلامی) بصورت مجازی و در پلتفرم اسکای روم 14 جلسه طراحی شد که 13 جلسه ان برگزار شد . در دو شیفت صبح و بعد از ظهر ، صبح 10 تا 12 و بعدازظهر 14 تا 16 فایل های ضبط شده در اختیار شرکت کنندگان دوره قرار داده شده است. تمام جلسات دوره ضبط و بصورت فایل صوتی قرار دارد که محتوا مورد استفاده مجدد قرار گیرد. تعداد ثبت نام کنندگان در دوره 53 نفر برادران هستند و 70 نفر خواهران هستند از دانشجویان و طلاب سراسر کشور و حتی خارج از کشور هستند از این تعداد 50 تا 60 نفر در هر جلسه بصورت انلاین حضور داشتند و تعدادی بدون ثبت نام در هر جلسه بصورت موردی یا تک کشور شرکت می کردند . در هر جلسه بصورت متناوب پرسش و پاسخ انجام می شد. و علاقمندان پاسخ سئوالهایشان را از مدرس ان کشور می گرفتند ، چنانچه افرادی علاقمند به استفاده از محتواهای تولید شدع هستند می تواند با مراجعه به کانال هسته بین الملل ناحیه بسیج دانشجویی استان هرمزگان در پیام رسان بله استفاده کنند. هسته بین الملل ناحیه بسیج دانشجویی استان هرمزگان در نظر دارد دوره‌های تخصصی هر یک از کشورها برگزار نماید و با تشکیل هسته های تخصصی به کنشگری بین الملل بپردازد. عبدالهادی ده با ریزی -مسئول هسته بین الملل ناحیه بسیج دانشجویی استان هرمزگان

الف): اجرای فرمان مقام معظم رهبری حضرت ایت الله خامنه ای دانشجویان نسبت به مسائل بین الملل ورد کنند و کنشگری کنند.

ب): شناسایی دانشجویان و طلاب علاقمند به فعالیت های بین الملل.

ج): تبین اهمیت و نقش جنبش دانشجویی در فعالیت‌های بین الملل.

د): تبین اهمیت ایران در منطقه.

دوره سفیران انقلاب اسلامی به صورت کشوری برگزار شد و از تمامی دانشگاه های کشور در این دوره شرکت داشتند.

هسته بین الملل ناحیه بسیج دانشجویی استان هرمزگان با اهداف ذیل دوره مقدماتی اشنایی با هفت کشور منطقه (سفیران انقلاب اسلامی ) را بصورت مجازی برگزار کرد. الف): اجرای فرمان مقام معظم رهبری حضرت ایت الله خامنه ای دانشجویان نسبت به مسائل بین الملل ورد کنند و کنشگری کنند. ب): شناسایی دانشجویان و طلاب علاقمند به فعالیت های بین الملل. ج): تبین اهمیت و نقش جنبش دانشجویی در فعالیت‌های بین الملل. د): تبین اهمیت ایران در منطقه. دوره سفیران انقلاب اسلامی به صورت کشوری برگزار گردید و از تمامی دانشگاه های کشور در این دوره شرکت داشتند . مدرسین دوره سفیران انقلاب اسلامی از مدرسین کشوری مجرب و توانمند ،که حضور فیزیکی در کشور مورد تدریس داشتند و یا در کنار مرزهای کشور مورد تدریس حضور داشتند (فلسطین) همه مدرسین ایرانی بودند جز مدرس افغانستان که ار برادران افغانستانی مقیم ایران هستند و تحصیل کرده ایران هستد . دوره اشنایی مقدماتی با هفت کشور منطقه (سفیران انقلاب اسلامی) بصورت مجازی و در پلتفرم اسکای روم 14 جلسه طراحی شد که 13 جلسه ان برگزار شد . در دو شیفت صبح و بعد از ظهر ، صبح 10 تا 12 و بعدازظهر 14 تا 16 فایل های ضبط شده در اختیار شرکت کنندگان دوره قرار داده شده است. تمام جلسات دوره ضبط و بصورت فایل صوتی قرار دارد که محتوا مورد استفاده مجدد قرار گیرد. تعداد ثبت نام کنندگان در دوره 53 نفر برادران هستند و 70 نفر خواهران هستند از دانشجویان و طلاب سراسر کشور و حتی خارج از کشور هستند از این تعداد 50 تا 60 نفر در هر جلسه بصورت انلاین حضور داشتند و تعدادی بدون ثبت نام در هر جلسه بصورت موردی یا تک کشور شرکت می کردند . در هر جلسه بصورت متناوب پرسش و پاسخ انجام می شد. و علاقمندان پاسخ سئوالهایشان را از مدرس ان کشور می گرفتند ، چنانچه افرادی علاقمند به استفاده از محتواهای تولید شدع هستند می تواند با مراجعه به کانال هسته بین الملل ناحیه بسیج دانشجویی استان هرمزگان در پیام رسان بله استفاده کنند. هسته بین الملل ناحیه بسیج دانشجویی استان هرمزگان در نظر دارد دوره‌های تخصصی هر یک از کشورها برگزار نماید و با تشکیل هسته های تخصصی به کنشگری بین الملل بپردازد. عبدالهادی ده با ریزی -مسئول هسته بین الملل ناحیه بسیج دانشجویی استان هرمزگان

مدرسین دوره سفیران انقلاب اسلامی از مدرسین کشوری مجرب و توانمند ،که حضور فیزیکی در کشور مورد تدریس داشتند و یا در کنار مرزهای کشور مورد تدریس حضور داشتند (فلسطین) همه مدرسین ایرانی بودند جز مدرس افغانستان که ار برادران افغانستانی مقیم ایران هستند و تحصیل کرده ایران هستد .

دوره اشنایی مقدماتی با هفت کشور منطقه (سفیران انقلاب اسلامی) بصورت مجازی و در پلتفرم اسکای روم 14 جلسه طراحی شد  که 13 جلسه ان برگزار شد .

در دو شیفت صبح و بعد از ظهر ، صبح 10 تا 12 و بعدازظهر 14 تا 16 فایل های ضبط شده در اختیار شرکت کنندگان دوره قرار داده شده است. تمام جلسات دوره ضبط و بصورت فایل صوتی قرار دارد که محتوا مورد استفاده مجدد قرار گیرد.

تعداد ثبت نام کنندگان در دوره 53 نفر برادران و 70 نفر خواهران هستند از دانشجویان و طلاب سراسر کشور و حتی خارج از کشور هستند از این تعداد 50 تا 60 نفر در هر جلسه بصورت انلاین حضور داشتند و تعدادی بدون ثبت نام  در هر جلسه بصورت موردی یا تک کشور شرکت می کردند . در هر جلسه بصورت متناوب پرسش و پاسخ انجام می شد.

و علاقمندان  پاسخ سئوالهایشان را از مدرس ان کشور می گرفتند ، چنانچه افرادی علاقمند به استفاده از محتواهای تولید شدع هستند می تواند با مراجعه به کانال هسته بین الملل ناحیه بسیج دانشجویی استان هرمزگان در پیام رسان بله استفاده کنند.

هسته بین الملل ناحیه بسیج دانشجویی استان هرمزگان در نظر دارد دوره‌های تخصصی هر یک از کشورها برگزار نماید و با تشکیل هسته های تخصصی به کنشگری بین الملل بپردازد.

عبدالهادی ده با ریزی -مسئول هسته بین الملل ناحیه بسیج دانشجویی استان هرمزگان


کد خبرنگار : 93