تاریخ : 1400,چهارشنبه 07 مهر08:46
کد خبر : 409277 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

بیانیه دفاتر شمال غرب اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان نسبت به اظهارات بی اساس مقامات آذربایجان

در قسمتی از این بیانیه آمده است: از دولت جمهوری آذربایجان می‌خواهیم با مشخص نمودن مواضع خود در قبال جمهوری اسلامی ایران که در بزنگاه‌های حساس تاریخی تکیه گاه مهمی برای این کشور بوده است، زمینه‌های تخریب روابط دو کشور را از میان بردارد و با عذرخواهی رسمی از ملت و دولت ایران خطای فاحش خود را جبران نماید.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دفاتر شمال غرب اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان نسبت به اظهارات بی اساس مقامات آذربایجان علیه کشورمان واکنش نشان دادند.

متن بیانیه مذکور به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به تبع آن انقضای قرارداد ترکمانچای در حالیکه جمهوری تازه تاسیس آذربایجان در ضعف مطلق قرار داشت، اما جمهوری اسلامی ایران به جهت احترام به خواست مردم آذربایجان مبنی بر تاسیس دولت مستقل از حقوق و توانایی خود در بازپس گیری سرزمین‌های تاریخی خویش از تشکیل دولت جدید آذربایجان حمایت و آن را به رسمیت شناخت.

متأسفانه پس از اظهارات مخرب برخی مقامات جمهوری آذربایجان علیه جمهوری اسلامی ایران، شاهد اظهار نظر غیر مسوولانه و مخرب آقای الهام علی اف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در رابطه با اقدام حاکمیتی برگزاری رزمایش نظامی ایران هستیم.

اولاً باید این نکته را متذکر شویم که جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان اظهار نظر هیچ دولتی اعم از ضعیف و قدرتمند را در خصوص مسائل و سیاست‌های داخلی و خارجی خود را نخواهد پذیرفت. ما بعنوان دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان شمال‌غرب کشور این اقدام سخیف را قویاً محکوم میکنیم و انزجار خود را از افراد و گروه‌هایی که بدنبال ایجاد تشنج در روابط ریشه دار ایران و جمهوری آذربایجان هستند اعلام می‌داریم.

ثانیاً، از دولت جمهوری آذربایجان می‌خواهیم با مشخص نمودن مواضع خود در قبال جمهوری اسلامی ایران که در بزنگاه‌های حساس تاریخی تکیه گاه مهمی برای این کشور بوده است، زمینه‌های تخریب روابط دو کشور را از میان بردارد و با عذرخواهی رسمی از ملت و دولت ایران خطای فاحش خود را جبران نماید.

ثالثاً، هشدار می‌دهیم صبر ملت، دولت و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در قبال گستاخی‌ها و یاوه گویی‌های مسئولین جمهوری آذربایجان بی پایان نخواهد بود و در صورت تکرار این دست اظهار نظر‌ها با واکنش قاطع جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.

رابعاً، ما به عنوان تشکل دانشجویی جامعه اسلامی دانشجویان علت این اظهارات تخاصم جویانه را دخالت‌ها و نفوذ گروه‌های صهیونیستی در بدنه دولت جمهوری آذربایجان دانسته و آن را شدیدا محکوم می‌نماییم و صادقانه از دولتمردان جمهوری آذربایجان میخواهیم این کشور و ملت را که جزو سرزمین‌های اسلامی است از واقعیت‌های تاریخی و فرهنگی خود دور ننماید.

در پایان اعلام می‌داریم ملت جمهوری آذربایجان که ریشه در تاریخ و فرهنگ ایران دارند را برادران و خواهران خود می‌دانیم و تمامی انتقادات ما متوجه دولت جمهوری آذربایجان می‌باشد و امیدواریم این دولت با تصحیح رویه‌های خود موجبات تحکیم روابط دو کشور- که با سیاست‌های غلط جمهوری آذربایجان در معرض آسیب است - را فراهم آورد.

جامعه اسلامی دانشگاه آزاد تبریز
جامعه اسلامی دانشگاه ارومیه
جامعه اسلامی دانشگاه بناب
جامعه اسلامی دانشگاه تبریز
جامعه اسلامی دانشگاه زنجان
جامعه اسلامی دانشگاه شهید مدنی تبریز
جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی سهند
جامعه اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
جامعه اسلامی دانشگاه فرهنگیان تبریز
جامعه اسلامی دانشگاه محقق اردبیلی
جامعه اسلامی دانشگاه مراغه»


کد خبرنگار : 38