تاریخ : 1400,شنبه 10 مهر00:46
کد خبر : 409527 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

فساد جنسی میراث خاندان پهلوی +فیلم

واکنش یک کاربر توئیتر در خصوص خاندان پهلوی: میراث خاندان پهلوی فسادهای جنسی که از رضاخان تا دخت شازده پهلوی اظهر منالشمس هست و از رابطه محمدرضا پهلوی با بریژیت باردو که دردسری برای‌ وزارت خارجه پهلوی شده بود


کد خبرنگار : 93