تاریخ : 1400,شنبه 10 مهر01:05
کد خبر : 409529 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

حداقل یکم تعجب کنید +عکس

واکنش یک کاربر توئیتر به دیدارهای مردمی رئیسی: بابا یارو رئیس جمهوره‌ها، یه خورده تعجب کنید حداقل


کد خبرنگار : 93