تاریخ : 1400,شنبه 10 مهر18:14
کد خبر : 409623 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

معاون اول رئیس جمهور یک مصوبه را ابلاغ کرد

معاون اول رییس جمهوری مصوبات مربوط به تعیین محمد هادی ایمانیه، محسن افشارچی و فرهاد زیویار را به ترتیب برای تصدی استانداری‌های فارس، زنجان و لرستان ابلاغ کرد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایرنا، محمد مخبر معاون اول رییس جمهوری مصوبات مربوط به تعیین محمد هادی ایمانیه، محسن افشارچی و فرهاد زیویار را به ترتیب برای تصدی استانداری‌های فارس، زنجان و لرستان ابلاغ کرد. هیات وزیران در جلسه ۷ مهر ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت کشور با تعیین محمدهادی ایمانیه، محسن افشارچی و فرهاد زیویار به ترتیب بعنوان استاندارهای فارس، زنجان و لرستان موافقت کرد.

سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری در جلسه رای اعتماد هیات وزیران به این ۳ استاندار گفت: در انجام امور و مسوولیت‌ها مهم این است که آثار سیاست‌های نظام و برنامه‌های دولت توسط استانداران در استان‌ها آشکار و نمایان شود و استانداران به عنوان نماینده عالی دولت، نقش بسیار مهمی در اجرای سیاست‌ها و پیگیری امور دارند.

وی افزود: به طور طبیعی موانعی در مسائل نیروی انسانی، بودجه و اعتبارات در استان‌ها وجود دارد که با درایت و توکل به خداوند باید این موانع برداشته شود.