تاریخ : 1400,چهارشنبه 21 مهر11:14
کد خبر : 410680 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

افزایش حقوق ۱۴۰۱ کارکنان دولت علی‌الحساب ۱۰ درصد

عیدی پایان سال ۱۴۰۱ در بودجه پیشنهادی معادل ۱۶,۵۰۰,۰۰ ریال به طور على‌الحساب پیش‌بینی می‌شود، مبلغ قطعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»در بخشنامه سال ۱۴۰۱ آمده:‌ تمامی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش حقوق را به طور على‌الحساب ۱۰ در‌صد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

عیدی پایان سال ۱۴۰۱ در بودجه پیشنهادی معادل ۱۶,۵۰۰,۰۰ ریال به طور على‌الحساب پیش‌بینی می‌شود، مبلغ قطعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.