تاریخ : 1400,چهارشنبه 21 مهر23:08
کد خبر : 410796 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه آزمایشگاه نفت

جزوه آزمایشگاه نفت

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه دانلود جزوه  آزمایشگاه نفت آمده است.

این فایل را از اینجــا دانــلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.