تاریخ : 1400,جمعه 23 مهر18:04
کد خبر : 410903 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

علی‌اف دست از گزافه‌گویی برنمی‌دارد

ارمنستان در تبانی با ایران از مناطق اشغالی سابق جمهوری آذربایجان برای انجام قاچاق مواد مخدر به اروپا به مدت حدود ۳۰ سال استفاده می‌کرد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» الهام علی اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان در ادامه ادعاهای ضد ایرانی روزهای اخیر خود گفت: ارمنستان در تبانی با ایران از مناطق اشغالی سابق جمهوری آذربایجان برای انجام قاچاق مواد مخدر به اروپا به مدت حدود ۳۰ سال استفاده می‌کرد.