تاریخ : 1400,یکشنبه 25 مهر20:34
کد خبر : 411124 - سرویس خبری : آخرین اخبار اقتصادی

دستور به بانک مرکزی برای جلوگیری از فضاسازی‌ کاذب در قیمت ارز

تاکید بر ضرورت مدیریت تراز بانک ها به ویژه بانک های خصوصی و تمرکز بر مهار و هدایت نقدینگی به سمت تولید

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها موظف به همکاری با معاون اول رئیس جمهور برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و تنظیم بازار هستند.

دستور به بانک مرکزی برای جلوگیری از فضاسازی‌ کاذب در قیمت ارز، تاکید بر ضرورت مدیریت تراز بانک ها به ویژه بانک های خصوصی و تمرکز بر مهار و هدایت  نقدینگی به سمت تولید