تاریخ : 1400,یکشنبه 25 مهر20:46
کد خبر : 411126 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر شد

با حکم ریاست قوه قضاییه، کاظم غریب آبادی به عنوان معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه و با حفظ سمت به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی منصوب شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از باشگاه خبرنگاران، با حکم ریاست قوه قضاییه، کاظم غریب آبادی به عنوان معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه و با حفظ سمت به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی منصوب شد.