تاریخ : 1400,دوشنبه 26 مهر22:07
کد خبر : 411269 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه تحقیق در عملیات ۱

جزوه تحقیق در عملیات ۱

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه دانلود جزوه  تحقیق در عملیات ۱ آمده است.

این فایل را از اینجــا دانــلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.