تاریخ : 1400,سه شنبه 27 مهر13:09
کد خبر : 411301 - سرویس خبری : آخرین اخبار اقتصادی

فشارهای رسانه‌ای به قوه قضائیه برای جلوگیری از برخورد با مفسدین اقتصادی دارد!

حسین ابراهیمی در توئیتی گفت: فشارهای رسانه‌ای به قوه قضائیه برای جلوگیری از برخورد با مفسدین اقتصادی دارد!


کد خبرنگار : 93