تاریخ : 1400,سه شنبه 27 مهر16:17
کد خبر : 411341 - سرویس خبری : خبرهای ویژه

گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» از دانشگاه‌های خوزستان؛

سردرگمی در دانشگاه های خوزستان موج می زند/ دانشگاه شهید چمران با فاجعه مدیریتی روبرو است

برخورد نامناسب و سلبی با پرسنل شرکتی دانشگاه، حذف اضافه کار و سرویس کارمندان بخشی دیگر از ظلم های رخ داده در دانشگاه است. جالب اینجاست که معاون مالی و اداری دانشگاه که مسبب بخش عظیمی از خسارت ها است، بی سروصدا در حالی انتقالی به یکی ازدانشگاههای تهران است تا از پاسخگویی به این فجایع خود را برهاند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ماه مهر به سیاق دوسال گذشته در خوزستان نیز کرونا زده و خزان زده گذشت و دانشگاه ها خالی از طراوت و شادابی خالی از حضور دانشجو با رخوت و در گمنامی سال تحصیلی جدید را آغاز کرد.

آغازی که در دانشگاه های خوزستان، با چاشنی سردرگمی و بی خیالی ممزوج شده و درهای خود را به روی تحول و امید و نشاط بسته بود. در حالی که در حال ورود به ماه آبان هستیم همچنان دانشگاه های خوزستان با نوعی سردرگمی مفرط دسته و پنجه نرم می کند و هنوز هیچ آینده روشنی برای بازگشایی دانشگاهها متصور نیست.

در واکاوی این بی برنامگی افسار گسیخته یک عامل بیش از هر چیز نمایان و برجسته است آن هم مسئله تغییر و تحول و جابجایی است. مدیران و روسای دانشگاه های خوزستان در این سالها کارنامه روشن و تحول آفرینی نداشته و این سبب شده در اول صف جابجایی قرار گرفته باشند، مساله ای که کندی آن و تعلل از سوی وزیر ، ضمن ایجاد فضای یاس و بی برنامه گی در سطح آموزش عالی، فرصت خدمت را از دولت مستقر می گیرد.

پایش میدانی نشان می دهد فضای غالب در آموزش عالی استان رهاشدگی است و تقریبا غالب مسئولان رغبت و انگیزه ای برای تداوم کار ندارند و لحظه شماری برای جابجایی می کنند . این مساله وقتی نگران کننده می شود که وزیر علوم 15 آبان را موعد بازگشایی حضوری دانشجویان اعلام کرده است. موعدی که اگر قطعیت داشته باشد باید نگران بود. زیرا دانشگاه ها بویژه دانشگاه شهید چمران اهواز هیچ برنامه مشخص و متناسب با شرایط کرونا را ندارد و معلوم نیست براساس چه پروتکلهای بنا دارد دانشجو در کلاس و خوابگاه پذیرش کند.

سردرگمی در دانشگاه های خوزستان موج می زند/ دانشگاه شهید چمران با فاجعه مدیریتی روبرو است

معاون دانشجویی دانشگاه نزدیک به دوماه است استعفا داده و دانشگاه با بیش از 13 هزار دانشجو چندماهی است بدون معاون دانشجویی که مسئولیت اصلی خوابگاه و اسکان و تغذیه را برعهده دارد، سر می کند.

این مسئله سبب شده بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز طی بیانیه شدیدالحن نسبت به عملکر ضعیف دکتر خواجه رئیس دانشگاه معترض شده و خواستار تسریع در فرایند برکناری وی شده است.

بسیج دانشجویی: دانشگاه شهید چمران با فاجعه مدیریتی روبرو است!

بسیج دانشجویی در این بیانیه خطاب به محترم علوم فناوری و تحقیقات جناب آقای زلفی گل نسبت به نبود زیرساخت های انقلابی و تحول آفرین در دانشگاه  شهید چمران اظهار داشته است: این تحول زمانی محقق می شود که زیرساخت‌های لازم در اختیار دانشجویان باشد ولی متاسفانه چند سالی است که به دلیل مدیریت ضعیف دانشگاه شهید چمران اهواز نه تنها این زیرساخت‌ها به درستی در اختیار دانشجویان نبوده بلکه دانشگاهی که زمانی رتبه بالایی در تولید علم را دارا بوده باعث شده که افت شدیدی در بحث علمی داشته باشد.

بسیج دانشجویی در ادامه به افت فرهنگی و اجتماعی و آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز معترض شده و بیان داشته است: همانطور که میدانیم این مدیریت ضعیف نه تنها به بعد علمی دانشگاه بلکه به ابعاد دیگر همچون فرهنگی و سیاسی نیز صدماتی وارد کرده است و اکنون برای جلوگیری از این فاجعه دانشگاهی که پس لرزه های آن را نیز باید تا سال ها تحمل کنیم.

این نهاد انقلابی ادامه داده است: ما دانشجویان بسیجی این درخواست را داریم که با توجه به وضعیت اسفناک دانشگاه و نیز اظهارات رئیس محترم دانشگاه مبنی بر سلب مسئولیت ایشان بابت اتفاقاتی که زین پس در دانشگاه رخ می دهد و همچنین مسائل شبهه برانگیز دیگر، هرچه زودتر وضعیت مدیریت دانشگاه را تعیین و تکلیف کنید تا دانشگاه از این دوره‌ی گذار پر التهاب گذر کند.

این بیانیه گوشه ای از واقعیات تلخ مدیریتی در دانشگاه شهید چمران است. برخورد نامناسب و سلبی با پرسنل شرکتی دانشگاه، حذف اضافه کار و سرویس کارمندان بخشی دیگر از ظلم های رخ داده در دانشگاه است. جالب اینجاست که معاون مالی و اداری دانشگاه که مسبب بخش عظیمی از خسارت ها است، بی سروصدا در حالی انتقالی به یکی ازدانشگاههای تهران است تا از پاسخگویی به این فجایع خود را برهاند.

دانشگاهی که زیرسایه رئیس معزول چرخانده می شود

سردرگمی در دانشگاه های خوزستان موج می زند/ دانشگاه شهید چمران با فاجعه مدیریتی روبرو است

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان که همچنان زیرسایه سیادت رئیس معزول چرخانده می شود، با وجود منع عزل و نصب مدیران، مدیران جدید منصوب و یا تمدید می شوند که نوعی دهن کجی به دستور وزیر علوم است.

‌در این دانشگاه نیز در این سالها جریان انقلابی به گوشه ی رینگ رانده شده ومورد ظلم وبی اعتنایی جریان غیرانقلابی قرار گرفته بود. اکنون لازم است وزیر علوم جریان انقلابی را در این دانشگاه احیا کند و زمینه رشد و تحول را در این دانشگاه مهم فراهم کند. تعلل بیش از اندازه سبب می شود در این نفس های پایانی دولت تدبیر، مدیران فعلی برای مدیران بعدی چاه کنده و مشکل آفرینی کنند.

‌تشکل های انقلابی نیز در این دوره از فشارها و تهدیدهای مسئولان منصوب روحانی در امان نبودند و فجایع فرهنگی زیادی در حق این تشکل ها رخ داده و تهدید و اخراج مسئول بسیج دانشجویی و ممانعت از معرفی ومعارفه مسئول بسیج اساتید از جنایت های فرهنگی در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان بود. دانشگاهای که هیچگاه معلوم نشد رییس سابق آن دکتر سید عطالله سیادت مدرک دکتری خود را طی چه فرایندی و چگونه اخذ کرده است. دستگاههای نظارتی لازم است در این زمینه و بسیاری از مسایل دیگر در دانشگاه ورود جدی کنند.

پیام نور خوزستان وضعیت اورژانسی دارد

سردرگمی در دانشگاه های خوزستان موج می زند/ دانشگاه شهید چمران با فاجعه مدیریتی روبرو است

دانشگاه پیام نور خوزستان نیز وضعیت اورژانسی دارد و رئیس دانشگاه آن هیچ تمایلی و هیچ اهمیتی به دانشگاه نداده و از  اول انتصاب حضور جدی و موثری در منصب مدیریت دانشگاه نداشت. این بی برنامگی سبب شده این دانشگاه موثر استان از لحاظ کیفی و کمی سقوط وحشتناکی داشته باشد.

افرادی با روکش انقلابی به دنبال ریاست دانشگاه هستند

سردرگمی در دانشگاه های خوزستان موج می زند/ دانشگاه شهید چمران با فاجعه مدیریتی روبرو است

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر نیز از این قاعده مستثنی نیست . در این بین برخی از افراد در تلاش هستند با روکشی انقلابی برای خود عبای ریاست دانشگاه تهیه کنند. به طور مثال فردی که پدرش از سران اصلی  و حامی اصلاحات در دانشگاه شهید چمران اهواز است و کارنامه ناموفقی نیز دارد در تلاش است خود را به عنوان جریان مقبول انقلابی و مورد حمایت جریان دینی معرفی کرده تا به ریاست دانشگاه خرمشهر برسد.  مسئله ای که می تواند جریان انقلابی را در جنوب غرب استان با بهرنج روبرو سازد. یا فردی که در دوره روحانی معاون مالی و اداری بوده و کارنامه بسیار ضعیف و ناموفق و سرتاسر همراهی با گفتمان برجامی دولت روحانی دارد، امروز با روپوشی جدید بنا دارد با ارتباط گیری از طریق نماینده خرمشهر کرسی ریاست را تصاحب کند.

در سایر دانشگاههای خوزستان نیز وضع به همین منوال است و نداشتن برنامه تحول افرین در حوزه فرهنگی و آموزشی و پژوهشی، عدم ارتباط منسجم بین دانشگاهی(به طوری که استان به محل دعوا و تنش بین روسای چمران و علوم پزشکی اهواز بدل شده است)، نداشتن چشم انداز روشن برای بازگشایی دانشگاهها با شرایط کرونا و.. از مسایل مبتلا به اموزش عالی خوزستان است. تسریع در انتصاب مدیران انقلابی و تحول خواه و عدالت طلب و معتقد به جوانان مسئله ای است که باید هر چه سریعتر در دستور کار وزیر علوم قرار گیرد.

گزارس از رضا قادری


کد خبرنگار : 93