تاریخ : 1400,سه شنبه 27 مهر19:18
کد خبر : 411356 - سرویس خبری : یادداشت

مجتبی عرب مازار

توصیه‌ های تشکیلاتی برای دانشجویان و طلاب!

حالش را نداشتید دست کم بحث تربیت در محیط رفاقتی و آموزشی را در این مجلدات دنبال کنید. اما طلاب عزیز بدانند، این کتاب یک درس مهمِ دیگر هم، برایشان دارد و آن، نحو استفادهٔ امتدادی- اجتهادیِ تراث روایی و قرآنی و معرفتی در مباحث روز به شکل دقیق توسط یک مجتهد مسلم است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از مجتبی عرب مازار، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف// کار تشکیلاتی از چند چیز انفکاک ناپذیر است، از مهمترین، بل مهمترینِ آنها، کار انسانی است.

(کار انسانی یعنی چه؟در مصداق تفصیلی و کاملش: راجِع إن شئتَ به کتاب «نظریهٔ بسیج در معماری اجتماعی امام» یا ارائهٔ « مأموریت جریان انسانی در مأموریت های کلان فرهنگی» در دورهٔ جهت‌گیری تخصصی و گرای فرهنگ)

در نتیجهٔ امر بالا، آنها که به تشکیلات بما هی تشکیلات نظر دارند و کار خود را رسیدگی به تشکل و ساخت یک تشکل می‌دانند، یکی از چیزهایی که نمی‌توانند به آن کار نداشته باشند، عبارت است از: مقولهٔ «تربیت» یا به بیان اجتماعی و تشکیلاتی‌ترش «کادرسازی»

در این یادداشت کوتاه می‌خواهم چند بحث و اثر مهم معرفی کنم  که ثمرات جدی آن را در بحث کار تشکیلاتی‌تان- بالخصوص متولیان تشکل‌ها و مسئولین- می‌توانید امتداد بخشید.

1. مجموعهٔ «ادب الهی» از مرحوم حضرت آیت الله آقا مجتبی تهرانی - رحمة الله و رضوانه تعالی علیه- این چند جلد تربیتی را بگیرید و همه اش را بخوانید از همان تربیت نفس، تا تربیت در محیط‌های تربیتی پنج‌گانه خانوادگی، رفاقتی، آموزشی، شغلی و حکومی و باقی مباحث و مجلدات ادب الهی: ممکن است فکر کنید تربیت در محیط خانوادگی یا شغلی به تشکل چه؟! اما از این برادرتان بشنوید که پایه‌هایی را در همان بحث‌ها خواهید یافت که خواهید دید : «چه!» إن کنتم تعقلون

اگر کتاب را خوب با تامل و فکر و هوشمندی بخوانید.

حالش را نداشتید دست کم بحث تربیت در محیط رفاقتی و آموزشی را در این مجلدات دنبال کنید. اما طلاب عزیز بدانند، این کتاب یک درس مهمِ دیگر هم، برایشان دارد و آن، نحو استفادهٔ امتدادی- اجتهادیِ تراث روایی و قرآنی و معرفتی در مباحث روز به شکل دقیق توسط یک مجتهد مسلم است.

اجتهاد را باید از روی دست مجتهد یاد گرفت! حاج آقا مجتبی موقع بحث اخلاقی هم کاملا فقیه است، منبری نیست!فنی بحث می‌کند، بله مثل درس خارج بحث نمی‌کند اما مشخص است خروجی اجتهادی را به میدان آورده إن کنتم مأنوسین!یعنی اگر مأنوس بشید با آثار

2. که ادای حق معرفی‌ش را به وقتی دگر بنهم: آثار تربیتی مرحوم علی صفایی شناخته شده به ع.ص بالخصوص «رشد» و «مسئولیت و سازندگی» که البته تِم عمدهٔ آثار و منش و شخصیت خود ایشان هم تربیتی است.

3. پیگیری تفصیلی بحث «رفتار تشکیلاتی در روایات» دورهٔ اسلام ناب خیلی بیش‌از آن مختصری که طی دوره، معمولا برای تشکل‌های دانشجویی و طلبگی عرضه می‌شود، یک محتوای غنی با مقدمات قرآنی و حکمی و تفصیل روایی و تطبیق نظریهٔ تشکیلاتی در حد ۱۵ جلسه بگذرانید.


کد خبرنگار : 93