تاریخ : 1400,چهارشنبه 28 مهر13:38
کد خبر : 411423 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

حکم قصاص «آرمان» برای چندمین بار لغو شد

علت تعویق مجدد در اجرای حکم قصاص هنوز اعلام نشده اما طبق آنچه مطرح شده احتمال دارد حکم آرمان در هفته آینده اجرا شود.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» پرونده قتل غزاله توسط آرمان به آخرین مرحله خود نزدیک شده است.

آرمان به مانند هفته پیش، روز گذشته نیز برای اجرای حکم قصاص به انفرادی برده اما در نهایت مجدداً از انفرادی به بند منتقل شد.

علت تعویق مجدد در اجرای حکم قصاص هنوز اعلام نشده اما طبق آنچه مطرح شده احتمال دارد حکم آرمان در هفته آینده اجرا شود.