تاریخ : 1400,چهارشنبه 28 مهر16:32
کد خبر : 411433 - سرویس خبری : آخرین اخبار زنان

تعیین میزان مهریه خلاف شرع و قانون است

تعیین میزان مهریه خلاف شرع و قانون است و چنین چیزی امکان ندارد، مجلس نمی‌تواند برای مهریه سقف تعیین کند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد: برای طرح  اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضایی و حقوقی هنوز به نتیجه نرسیده ایم .

قالب طرح این است که قانونی مصوب شود که هم مردان زندان نروند و هم زنان حقشان ضایع نشود.

تعیین میزان مهریه خلاف شرع و قانون است و چنین چیزی امکان ندارد، مجلس نمی‌تواند برای مهریه سقف تعیین کند.