تاریخ : 1400,شنبه 15 آبان18:20
کد خبر : 413006 - سرویس خبری : آخرین اخبار اقتصادی

در ماجرای حمله سایبری‌ دولت چقدر بنزین آزاد بیشتری به مردم فروخت؟

از طرفی اعداد و ارقام مربوط به جایگاه‌هایی که در روز‌های مختلف از 7 روز بحران به سامانه سوخت وصل شده‌اند نیز در جدول 1 آورده شده است؛ همچنین در این جدول محاسبه شده که با توجه به درصد جایگاه‌هایی که در روزهای مختلف به سامانه هوشمند سوخت وصل شده‌اند، به تفکیک هر روز چه میزان از سهم بنزین سهمیه‌ای تحت تاثیر اختلال ایجاد شده به بنزین آزاد شیفت پیدا کرده است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، ابتدا به سراغ سود دولت از افزایش فروش بنزین با نرخ آزاد در دوران اختلال بنزینی می‌رویم، به طور میانگین مصرف روزانه بنزین در کشور 80 میلیون لیتر است، از این مقدار 60 درصد سهم بنزین سهمیه‌ای (1500 تومان) و 40 درصد سهم بنزین آزاد (3000 تومان) است. یعنی به طور میانگین از 80 میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین، 48 میلیون لیتر به صورت بنزین سهمیه‌ای و 32 میلیون لیتر به صورت بنزین آزاد به فروش می‌رسد.

از طرفی اعداد و ارقام مربوط به جایگاه‌هایی که در روز‌های مختلف از 7 روز بحران به سامانه سوخت وصل شده‌اند نیز در جدول 1 آورده شده است؛ همچنین در این جدول محاسبه شده که با توجه به درصد جایگاه‌هایی که در روزهای مختلف به سامانه هوشمند سوخت وصل شده‌اند، به تفکیک هر روز چه میزان از سهم بنزین سهمیه‌ای تحت تاثیر اختلال ایجاد شده به بنزین آزاد شیفت پیدا کرده است.

از طرفی اعداد و ارقام مربوط به جایگاه‌هایی که در روز‌های مختلف از 7 روز بحران به سامانه سوخت وصل شده‌اند نیز در جدول 1 آورده شده است؛ همچنین در این جدول محاسبه شده که با توجه به درصد جایگاه‌هایی که در روزهای مختلف به سامانه هوشمند سوخت وصل شده‌اند، به تفکیک هر روز چه میزان از سهم بنزین سهمیه‌ای تحت تاثیر اختلال ایجاد شده به بنزین آزاد شیفت پیدا کرده است.