تاریخ : 1400,دوشنبه 01 آذر20:15
کد خبر : 414718 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

انتشار تصاویر ماهواره‌ای از انفجار بیروت

روسیه تصاویر ماهواره‌ای خود را از بندر بیروت قبل و بعد از انفجار مهیب در سال گذشته به لبنان ارسال کرده است. وزیر خارجه لبنان نیز دریافت این تصاویر را تایید کرد.