تاریخ : 1400,پنجشنبه 04 آذر01:05
کد خبر : 415015 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

گفتگوی وزیر امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه سوئیس

وزارت امورخارجه در توییتی از گسترش روابط علمی،آموزشی،کشاورزی،حمل ونقل،درمان و بانکی دو کشور خبر داد.


کد خبرنگار : 95