تاریخ : 1400,پنجشنبه 04 آذر01:18
کد خبر : 415017 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

گفتگوی حسین امیر عبداللهیان با وزیر امور خارجه تایلند

وزیر‌امور خارجه ایران و تایلند در خصوص مسائل دوجانبه سیاسی واقتصادی ومذاکرات وین به بحث وتبادل نظر پرداختند.


کد خبرنگار : 95