تاریخ : 1400,پنجشنبه 04 آذر02:47
کد خبر : 415023 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

بحران ۲۰۲۱ ترکیه وخیم تر از ۲۰۰۱

واکنش توییتری سید یاسر جبرائیلی نسبت به اوضاع اقتصادی ترکیه


کد خبرنگار : 95