تاریخ : 1400,پنجشنبه 04 آذر05:25
کد خبر : 415029 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه تست‌های قانون اساسی

جزوه تست‌های قانون اساسی

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه دانلود جزوه تست‌های قانون اساسی آمده است.

این فایل را از اینجــا دانــلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.


کد خبرنگار : 45