تاریخ : 1400,پنجشنبه 04 آذر05:29
کد خبر : 415030 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه معماری پایدار

جزوه معماری پایدار

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»در ادامه دانلود جزوه معماری پایدار آمده است.

این فایل را از اینجــا دانــلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.


کد خبرنگار : 45