تاریخ : 1400,جمعه 05 آذر03:18
کد خبر : 415114 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

شماره جدید نشریه دانشجویی «افق تحلیل» منتشر شد +دانلود

شماره بیست و سوم نشریه سیاسی و اجتماعی «افق تحلیل» منتشر شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شماره بیست و سوم نشریه سیاسی واجتماعی «افق تحلیل» منتشر شد.

مدیر مسئول: سید علیرضا تقدیری

سردبیر : علی عسگری

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.

 
شماره بیست و سوم نشریه سیاسی واجتماعی «افق تحلیل»  منتشر شد.

کد خبرنگار : 95