تاریخ : 1400,جمعه 05 آذر03:53
کد خبر : 415116 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

نشریه دانشجویی «رستاک» منتشر شد +دانلود

شماره پانزدهم نشریه تخصصی ادبی «یارا» دانشگاه فرهنگیان مرکز شهید رجایی اصفهان منتشر شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شماره پانزدهم نشریه تخصصی ادبی «رستاک» دانشگاه فرهنگیان مرکز شهید رجایی اصفهان منتشر شد.

مدیر مسئول: مشکات نادری

سردبیر : سمیه مختاری

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.

شماره پانزدهم نشریه تخصصی ادبی «یارا» دانشگاه فرهنگیان مرکز شهید رجایی اصفهان منتشر شد.


کد خبرنگار : 95