تاریخ : 1400,جمعه 05 آذر14:58
کد خبر : 415129 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

تصمیمات وزارت علوم برای برگزاری حضوری امتحانات

در زمان امتحانات به دانشجویان کارشناسی خوابگاه داده می‌شود. چون بازه امتحانات طولانی تر شده است و دانشگاه می‌تواند به نحوی برنامه ریزی کند که در این بازه یک گروه از دانشجویان را اسکان دهد، سپس دانشجویانی که امتحانات آنان تمام شده است و خوابگاه را ترک کردند، گروه بعدی اسکان داده خواهد شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم گفت: به طور معمول دوره زمانی تعیین شده امتحانات پایان نیمسال به شیوه حضوری دو هفته است، اما در حال حاضر این بازه تا چهار هفته افزایش پیدا کرده است. 

دانشجویان برای حضور در امتحانات حتما باید واکسینه شده و حداقل یک دوز واکسن را دریافت کرده باشند.

در زمان امتحانات به دانشجویان کارشناسی خوابگاه داده می‌شود. چون بازه امتحانات طولانی تر شده است و دانشگاه می‌تواند به نحوی برنامه ریزی کند که در این بازه یک گروه از دانشجویان را اسکان دهد، سپس دانشجویانی که امتحانات آنان تمام شده است و خوابگاه را ترک کردند، گروه بعدی اسکان داده خواهد شد.