تاریخ : 1400,شنبه 06 آذر20:37
کد خبر : 415280 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

حداقل از این کشاورزها خجالت بکشید

‏از این کشاورزها خجالت نکشیدید اعتراضشون رو به آشوب کشیدید؟! که چی؟ به خاطر یک مشت دلار؟