تاریخ : 1400,یکشنبه 14 آذر00:20
کد خبر : 416276 - سرویس خبری : آخرین اخبار اقتصادی

سید غنی نظری: حقوق‌ها باید 40 درصد زیاد شود

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: حقوق‌ها باید 40 درصد زیاد شود، وگرنه حقوق‌بگیران زمین‌گیر می‌شوند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» سید غنی نظری،عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: تورم در کشور به ۴۰درصد رسیده است و طبق قانون برنامه ششم، حقوق‌ها باید همان 40 درصد افزایش پیدا کند.

با 10 درصد افزایش حقوق، یعنی، ۳۰درصد مخارج و هزینه های زندگی کارمند در هواست.

با 10 درصد افزایش حقوق، یعنی، ۳۰درصد مخارج و هزینه های زندگی کارمند در هواست.

در تهران برخی دستگاه های دولتی ۱۵ساختمان دارند. با این وضعیت که تمامی کارها الکترونیکی انجام می شود چه لزومی به این تعداد ساختمان است.