تاریخ : 1400,سه شنبه 16 آذر01:31
کد خبر : 416623 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

شماره جدید نشریه دانشجویی « عهد » منتشر شد +دانلود

شماره صد و سی و هفتم هفته نامه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی «عهد» بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز منتشر شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شماره صد و سی و هفتم هفته نامه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی «عهد» بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز منتشر شد.

مدیرمسئول: محمد محمدی

سردبیر: فاطمه دهقانی

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.

شماره جدید نشریه دانشجویی « عهد » منتشر شد +دانلود


کد خبرنگار : 95