تاریخ : 1400,پنجشنبه 25 آذر03:07
کد خبر : 417724 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

شماره جدید نشریه دانشجویی «رویش» منتشر شد +دانلود

شماره یازدهم گاهنامه علمی دامپزشکی «رویش» بسیج دانشکده دامپزشکی منتشر شد‌.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شماره یازدهم گاهنامه علمی دامپزشکی «رویش» بسیج دانشکده دامپزشکی منتشر شد‌.

مدیر مسئول:  نوید احسانی پور

 سردبیر: سارا کاشی

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.

شماره یازدهم گاهنامه علمی دامپزشکی «رویش» بسیج دانشکده دامپزشکی منتشر شد‌.


کد خبرنگار : 95