تاریخ : 1400,چهارشنبه 22 دي18:12
کد خبر : 420743 - سرویس خبری : آخرین اخبار اقتصادی

موسسات حقوقی چه کاری انجام می‌دهند

شما بایست بدانید که چرا دنیای تجارت به این موسسات احتیاج دارد، اهمیت دادن به آنچه که قرار است به مشتری خود عرضه دهید، چگونگی راندمان آنها و اینگونه چگونگی کسب درآمد آنها بایست بخوبی سنجیده شود.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، موسسات حقوقی جزو تجارتهای اول وهمچنین مهمترین مشاغل هستند. اگر می خواهید به یکی از این موسسه های حقوقی بپیوندید، دانستن یکسری از مطالب بسیار با اهمیت و لازم وجود دارد.

شما بایست بدانید که چرا دنیای تجارت به این موسسات احتیاج دارد، اهمیت دادن به آنچه که قرار است به مشتری خود عرضه دهید، چگونگی راندمان آنها و اینگونه چگونگی کسب درآمد آنها بایست بخوبی سنجیده شود.

چرا دنیای تجارت به شرکتهای حقوقی احتیاج دارد؟

هر وقت که یک معامله تجاری به توافق دوجانب برسد، اشخاص گرفتار تمایل دارند تا معامله ای که درحال اجرا است، از عقیده قانونی معتبر بوده و شروط آن قابل اجرا باشد، این بدان معنی است که کمک وکلا در اینباره بسیار لازم است.

موسسات حقوقی چه کاری انجام می‌دهند

حقوقدانان با استفاده از بینش حقوقی و آگاهی از بازار، نقش اساسی در تهیه و مذاکره اسناد معاملات و مدیریت معاملات دارند. در جایی که معاملات اجرا می شود، ناگزیر اختلافات تشکیل می شود و وکلا و موسسات حقوقی می توانند به حل این موارد یا حل و فصل آنها در دادسرا یا از طریق دیگر فرآیندها کمک کنند.

موسسات حقوقی تجاری چه نوع سازمانهایی هستند؟

موسسات بزرگ حقوقی معمولا یک مرکز تجاری می باشند که دفتر مرکزی آن توانایی شبکه‌ای از دفاتر در خارج از مملکت و اینگونه کشورها ی گوناگون وجود دارد.

برخی از شرکت‌های برجسته و با اهمیت حقوقی، توانایی ضابطه تجاری خاصی هستند و از اینرو توانایی دفاتر مختلفی در سراسر مملکت می باشند. عالی است بدانید که بعضی از موسسات حقوقی تنها در چند زمینه قانونی، خدمات حقوقی تخصصی عرضه می دهند و توانایی شعبات گوناگون در کشورهای دیگر نیستند و در قالب یک موسسه کوچک و یا متوسط مشغول به فعالیت هستند.

چگونه شرکتهای حقوقی تجاری به عنوان مشاغل و چه کسی مالک آنها هستند؟

شرکتهای حقوقی معمولاً به عنوان مشارکت، یا به عنوان یک مشارکت با مسئولیت محدود سازماندهی می شوند. برخی از مشارکت‌ها با تصمیماتی که توسط همه شرکا مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌است، گرفتن میشود. برخی دیگر نظیر شرکت‌ها عمل کرده و یک کمیته از شرکا را برای مدیریت موسسه حقوقی تعیین می‌کنند. در واقع هریک از شرکا در ازای تشکیل یک سرمایه گذاری مالی قابل توجه،در خلال دعوت به عضویت در مشارکت، بخشی از مشاغل را در اختیار می گیرند.

بیشتر بخوانید : مقالات مربوط به سوال های حقوقی شما

سرانجام، اکثر مؤسسات حقوقی تجاری، بعنوان بخشی از تعهد خود به مسئولیتهای شرکتی و همگانی، کارهای حقوقی را به فرم رایگان برای کار خیریه اجرا می دهند.

مشخصات شغلی و مسئولیت های کارکنان حقوقی در یک موسسه حقوقی

یک موسسه حقوقی کسب و کاری است که توسط یک یا چند حقوقدان برای تمرین و عرضه خدمات حقوقی و قانونی تشکیل شده است. یک وکیل که توانایی راه اندازی شرکت خود را دارد می تواند فعالیت خود را از طریق تجارت و مشاوره به اشخاص گوناگون در زمینه های حقوقی شروع کند .موسسه توان خواهد بود از یک وکیل قانونی و اشخاص فعال در این زمینه برای ادامه روند کارهای خود کمک بگیرد.

مقصود کارکنان حقوقی این است که به نمایندگی از مشتری موسسه، در دادسرا شرکت کرده و وظیفه شرکت حقوقی را بر عهده بگیرد. اینگونه توان خواهد بود در مورد حقوق قانونی خود و اجرا وظیفه قانونی برای این مشتریان به آنها مشاوره دهد. شرکت حقوقی محتمل است بسته به مالکیت یا ساختار مدیریتی، کارکنان حقوقی متفاوتی داشته باشد.

ساختار موسسه حقوقی

شراکت یک ساختار معین از یک شرکت حقوقی است. موسسه حقوقی عموما متعلق به تعدادی از وکلا است که شریک هستند. آن‌ها از خدمات خود به عنوان یک تیم از طریق شرکت حقوقی که راه‌اندازی کرده‌اند، سود می‌برند.

اینگونه یک موسسه حقوقی می تواند یک مالکیت انحصاری باشد. یک وکیل می تواند یک شرکت احداث کرده و مجموعه ای از وکلا را استخدام نماید. اینها ساختارهای مالکیت گوناگون شرکت‌های حقوقی و اینگونه ساختار یک موسسه حقوقی می باشند.

وظیفه کارکنان حقوقی در موسسه حقوقی چه هست؟

در عقیده داشته باشید که کارکنان حقوقی در موسسات حقوقی با توجه به اندازه موسسه حقوقی تعیین می شوند. موسسات حقوقی از عقیده اندازه فرق زیادی با یکدیگر دارند.

کوچکترین موسسات حقوقی تنها مالکیت حقوقی هستند که یک وکیل برای خودش کار می کند. در این حالت، او اصلا کارمندی و تا اینکه منشی اینگونه ندارد . عالی است بدانید که وظیفه کارکنان حقوقی متفاوت و زیاد وجود دارد.

با این حال، تمامی این موارد به زمینه های گوناگون و عمدتا اندازه و مهارت یک موسسه حقوقی مشروط دارند. قبل ازاینکه به این مسئله بپردازیم، دانستن تمامی وظیفه کارکنان حقوقی، شناختن زمینه های فعالیت و اندازه وهمچنین انواع شرکتهای حقوقی حائز اهمیت وجود دارد.

نوع شرکت‌های حقوقی در این زمینه از یک سیستم معین و از یک ترتیب خاصی پیروی می‌کنند. این ترتیبات شامل موارد زیر می باشند:

  • مالکیت انحصاری: مالکیت انحصاری که در آن وکیل مالک شرکت است و به طور کلی مسئولیت، آسیب و سود شرکت را بر عهده دارد.
  • شراکت عمومی : شراکت عمومی این است که در آن تمام وکلای شرکت حق دارند سهم مساوی از آسیب، مسئولیت و سود شرکت را به دست آورند.

مخاطب قرار دادن وکلا در شرکت: شرکت‌ها که وکلا را همچون یک شرکت مخاطب قرار می‌دهند. این شرکت‌ها اساسا با پرونده‌های بسیار بالا سروکار دارند و محتمل است نماینده آن باشند.

شایان به بیان است که هریسون بارنز به عنوان اولین بنیانگذار احداث موسسه حقوقی و اینگونه متخصص در زمینه های بین المللی برای مبحث نمایندگی وجود دارد.

مدیریت شرکا در موسسه حقوقی

شریک مدیریت در بالای سلسله‌مراتب موسسه حقوقی قرار دارد و در واقع یک وکیل ارشد یا بنیانگذار شرکت است که عملیات روزانه را مدیریت می‌کند. او اغلب یک کمیته اجرایی متشکل از دیگر شرکای ارشد را اداره می‌کند و به تشکیل و هدایت دیدگاه استراتژیک شرکت کمک می‌کند.

شرکای شرکت حقوقی

شرکای شرکت حقوقی اینگونه که سهامداران نامیده می‌شوند، وکلای مدافع و متصدیان شرکت هستند. انواع و ساختارهای مشارکت شرکت‌های حقوقی می‌تواند متفاوت باشد.

مالکیت های معین، موسسات حقوقی توانایی تنها یک وکیل، مشارکت های عمومی، شرکت هایی با مسئولیت محدود (LLC)، انجمن های حرفه ای و مشارکتهای با مسئولیت محدود (LLP) از جمله متداولترین موسسات حقوقی می باشند.

اغلب شرکت‌های حقوقی یک ساختار مشارکتی دو جانبه را می‌پذیرند: حقوق صاحبان سهام و غیرسهام. عالی است بدانید که شرکای سرمایه یک سهم مالکیت در شرکت دارند که در سود آن سهیم هستند.

با این حال عموما به شرکای غیر دارایی، حقوق ثابتی بصورت سالانه پرداخت میشود. اینگونه محتمل است صاحبان غیر سهام توانایی حق حکم دادگاه محدود و خاصی در موسسات حقوقی باشند.

همکاران(شرکت کنندگان)

همکاران (شرکت کنندگان) معمولا وکلای جوان هستند که توانایی پتانسیل برای تبدیل شدن به شریک هستند. شرکت‌های بزرگ وابسته به شایستگی و سطح خبرت، همکاران را به همکاران جوان و ارشد تقسیم می‌کنند.

وکلای مشاوره در شرکت های حقوقی

وکلایی که در نقش “مشاور”مشغول به فعالیت هستند، از عقیده فنی کارکنان این شرکت نیستند. آن‌ها معمولا بر روی یک پیمان‌کار مستقل و یا قرارداد مستقل کار می‌کنند.

وکلایی که در این نقش خدمت می‌کنند، معمولاً وکلای ارشد و باتجربه ای هستند که کتاب های تجاری خود را دارند. آن‌ها توانایی شهرت قوی در جامعه حقوقی هستند.

نکته : اکثر وکلای مشاوره حقوقی تلفنی به فرم پاره وقت کار می کنند، پرونده های خود را مدیریت می کنند و بر همکاران و کارکنان نظارت می کنند.

همکاران تابستانی در موسسه حقوقی

همکاران تابستانی اینگونه که منسوب به کارکنان تابستانی یا کارکنان ضابطه هستند، دانشجویان حقوقی هستند که در زمان ماه‌های تابستان به یک شرکت و یا موسسه حقوقی کمک می‌کنند.

سخن پایانی:

دقت داشته باشید که دوره کارآموزی در شرکت های کوچکتر مشمول پرداخت حقوق نوجود دارد، اگرچه موسسات حقوقی بزرگ اغلب توانایی برنامه های عالی تابستانی هستند که طبق برنامه های از پیش تعیین شده وکلای آریا دادیار و با استعداد را بعنوان کارآموز جذب نموده و بعد از آموزشهای لازم از آنها بعنوان همکار در موسسه همکاری می نمایند.

عالی است بدانید که در اکثر موارد، یک همکار موفق تابستانی محتمل است پس از فارغ التحصیلی، یک پیشنهاد دائم اشتغال برای کار در شرکت بگیرد.


کد خبرنگار : 37